Előadások (MoodleMoot 2012)


Ez az adatbázis a MoodleMoot 2012 konferencia előadás-javaslatait gyűjti. Amennyiben a konferencián szeretne előadást tartani, kérjük töltsön ki egy űrlapot a "Bejegyzés hozzáadása" gombra kattintva. (csak bejelentkezett felhasználók tölthetik ki)

Egy szerző akár több előadásjavaslatot is benyújthat.

Kérem, töltse ki az űrlap minden mezőjét!

Page: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 42 ()

Név: Ollé János - Kristóf Zsolt
e-mail: olle.janos@ppk.elte.hu, zsolt.kristof@gmail.com
Intézmény: ELTE PPK - DE OEC EK
Bemutatkozás:


Az előadás címe: Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuális környezetben
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

A moodle környezet felhasználására jellemző, hogy a távoktatási megoldások mellett eredményesen használható kontakt oktatási tevékenység online támogatására is. A keretrendszer sokféle moduljából változatos, ugyanakkor meglehetősen instruktív, az oktatási folyamatot erősen szabályozó oktatási környezet építhető fel. Az instruktív oktatási folyamat az online oktatás egyre inkább nyitott jellegével ellentétes, amit a moodle web 2.0 eszközökkel történő támogatása sem képes érdemben ellensúlyozni. 3D alapokon felépített virtuális oktatási környezetek megfigyeléséből tudjuk, hogy elsősorban a kommunikációs sajátosságok miatt, komoly nehézséget jelent az oktatásszervezés, az oktatási folyamat szabályozása. Oktatási kísérletünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a két rendszert (moodle, Second Life) összekapcsoló SLOODLE tevékenységmodulok formatív és szummatív értékelésben való felhasználása hogyan befolyásolja a virtuális környezet folyamatszabályozását.

A 2011/2012. tanév tavaszi félévében kiscsoportos gyakorlati foglalkozást szerveztünk, ahol a résztvevők nappali és levelező tagozatos, MA képzésben résztvevő hallgatók voltak (N=26). A 10 hetes kísérlet során különböző módszertani megoldásokat alkalmaztunk a virtuális környezet oktatási folyamatának szervezésére. A második szakaszban került sor olyan gyakorlatokra, ahol a hallgatók virtuális környezetben oldottak meg feladatokat a SLOODLE szavazótábla eszközeivel.

Az oktatói tapasztalatok és a hallgatók kérdőíves vizsgálata alapján az oktatási célra fejlesztett, a két keretrendszert összekötő interaktív 3D eszközök jól illeszkedtek a korábban megszokott tanulást támogató környezetbe. Az oktatási folyamat szervezését a formatív értékelésre alkalmas eszközök tanári és tanulói oldalról is jelentős mértékben segítették. A kísérleti oktatás tapasztalatai alapján a moodle és a virtuális környezet technikai kapcsolatára építő más 3D tevékenységmodulok fejlesztése is szükséges lehet, az online környezet instruktív jellege a kontakt tevékenység támogatásán túl virtuális környezetben is érvényesül. A moodle alapú oktatásban a személyesség érzését növeli az értékelésben és más tevékenységekben alkalmazott 3D környezet, a virtuális 3D környezetben pedig a folyamatszabályozást segítheti a moodle instruktív tevékenységrepertoárja.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
integráció

Page: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 42 ()