Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: Kristóf Zsolt
e-mail: zsolt.kristof@gmail.com
Intézmény: Debreceni Egyetem OEC, Egészségügyi Kar
Bemutatkozás:


Az előadás címe: Híd a Moodle és a Second Life között - A Sloodle-Eszköztár bemutatása
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:
Amikor egy átlagember meghallja azt a szót, hogy Sloodle, nagy valószínűséggel nem tudja megfelelően elhelyezni. Ez nem újdonság a tudományban, de nem is elvárás, hogy szakkifejezések a mindennapi életben is sűrűn használt szavakká váljanak. A Sloodle-Eszköztárral kapcsolatban azonban sokszor a felsőoktatásban részt vevő oktatók, de akár a szakma képviselői, az informatika kutatói sem tudnak helyénvaló és pontos véleményt kifejteni azon egyszerű oknál fogva, hogy kevesen vannak, akik találkoztak már vele, vagy olvastak róla.

A Sloodle esetében kijelenthető, hogy David Livingstone és Jeremy Kemp 2006-ban megjelentetett rövidke, mindössze hat oldalas cikke indította el az eszköztár máig tartó fejlesztését. A tanulmány elsősorban azzal foglalkozott, hogy hogyan, milyen megoldásokat bevetve lehet tanulási keretrendszereket összehangolni virtuális világokkal. Konkrétabban a Moodle keretrendszer és a Second Life virtuális világ kapcsolatáról írtak. Munkájukat egy komoly, részletes és szakmailag jól megalapozott felmérés is segítette, melynek eredményeként alakult ki a Sloodle első, még igen kezdetleges formája (Livingstone és Kemp, 2006).

A Sloodle egy szoftvercsomag, amely a Moodle webes alapú tanulási környezetét kapcsolja össze a Second Life háromdimenziós virtuális világával. Más szavakkal, a Moodle keretrendszert és a Second Life virtuális világát vegyíti össze egyetlen, kevert, háromdimenziós és webes alapú tanulási környezetté. A Moodle jól átgondolt, megfelelően kipróbált, webes alapú eszközei kiválóan szolgálhatják a Second Life virtuális világának osztálytermeit, ugyanakkor a Second Life széleskörű lehetőségei nagymértékben színesíthetik az online, Moodle alapú kurzusokat.

A Sloodle segítségével a Second Life világa alternatív, háromdimenziós Moodle kliensként is használható, amellyel a klasszikus, szöveg-alapú weboldalakat válthatjuk fel, és tehetjük sokkal izgalmasabbá. A Sloodle – amely a Simulation-Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment, vagyis a szimulációval támogatott, objektum-orientált, dinamikus tanulási környezet kifejezés rövidítése – olyan lehetőséget teremt az oktatók számára, amelynek segítségével a Moodle keretrendszert egyfajta háttér-adatbázisként lehet használni virtuális térben szervezett kurzusok tekintetében (Livingstone, 2009).

A jelenleg hozzáférhető, stabil változat az 1.2-es verziószámot viseli. A Sloodle eszközrendszer ezt a példányát 2011. június 22-én hozták nyilvánosságra. A további kódegyszerűsítő, stabilitást javító változtatások mellett egy eddig még nem látott újítást is tartalmaz. Ennek az újdonságnak a neve: Sloodle Nyomkövető (Sloodle Tracker). Ezt és a korábban implementált eszközöket mutatom be az előadásban.


Livingstone D., Kemp J. (2006): Putting a Second Life “Metaverse” skin on Learning Management Systems. In: Livingstone D., Kemp J. (szerk.): Proceedings of the Second Life Education Workshop at the Second Life Community Convention. The University of Paisley, Paisley.

Livingstone D. (2009): Online Learning In Virtual Environments with SLOODLE, Computing and Information Systems Technical Reports, No 50, San Francisco.
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
integráció
alkalmazások
kiegészítő modulok