Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: Ács Renáta
e-mail: acs.renata@lib.szie.hu
Intézmény: Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Bemutatkozás:


Az előadás címe: Könyvtárhasználati képzés Moodle alapokon
Prezentáció:
PDF document Konyvathasznalati_kepzes_-_Moodlemoot2012.pdf
Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

Napjainkban egyre fontosabbak azok az átfogó ismeretek, amelyeket a felsőoktatási intézmények adnak a hallgatóknak. Egy diplomát nem csupán azok az ismeretek minősítenek, amelyeket a tankönyvekből sajátítanak el a diákok, hanem azok a kompetenciák is, amelyeket tanulmányaik során alakítanak ki.

A könyvtár által koordinált könyvtárhasználati képzés célja, olyan ismeretek átadása, amelyeket a hallgatók adaptálhatnak a későbbi pályájukon, legyen szó akár további tanulmányok folytatásáról, akár a munkahelyen való helytállásról.

A képzés Moodle keretrendszerben folyik, a könyvtárban dolgozó, pedagógus végzettséggel rendelkező munkatársak a kurzusoknak olyan egységes didaktikai kivitelezésén dolgoznak, amelynek segítségével szaktól és képzési formától függetlenül is lehet oktatni a könyvtárhasználati kurzust, illetve a szakma specifikus tartalmakat a tanulási folyamat adott, programozott részében helyezik el.

A képzési programok didaktikai tervezésének egyik kiemelt célja, hogy egységesen alkalmazható tematikákat dolgozzon ki, amelyek sikerrel oktathatók a felsőoktatásban résztvevő valamennyi hallgató számára.

Az egyes tematikai elemekhez elkészített óravázlatok a hagyományos, 45 perces időkeretet hordozzák. Alapvető feltételként a tematikai egységek mindegyikének rendelkeznie kell az alábbi elemekkel:

1) az elérendő célok és kompetenciák meghatározása;

2) a teljesítéshez szükséges előzetes ismeretek és egyéb feltételek;

3) kommunikációs felületek, kollaboratív terek (pl. fórum, adatbázisok, műhely stb.);

4) tananyag (teljes szövegű vagy annak részletei, órai jegyzet stb.);

5) kötelező és ajánlott irodalom az adott témában (kiegészíthető egyéb, kapcsolódó távoli elérésű dokumentummal);

6) önellenőrző és gyakorló feladatok (pl. online feladat, teszt, fórum, minta feladatok stb.)

Az előadás statisztikai adatok felhasználásával igyekszik szemléltetni a kurzus felépítményében elhelyezett, kommunikációra és tevékenykedtetésre szolgáló elemek gyakorlati szerepét. Mindemellett párhuzamot von a tematikákban, és az egyes óratervekben meghatározott célok gyakorlati megvalósulásával, tapasztalataival.

Igényelt időkeret: 15 perc
Besorolás: felsőoktatás
a könyvtárak szerepe az eLearning szolgáltatásokban
módszertan