Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: Dr. Simonics István
e-mail: simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu
Intézmény: Óbudai Egyetem
Bemutatkozás:

Dr. Simonics István docens az ÓbudaiEgyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ oktatója http://tmpk.uni-obuda.hu/. Mérnöktanárok,szakoktatók, mérnökhallgatók és médiatechnológus asszisztensek képzésében veszrészt. Az elektronikus tanulás széleskörű elterjesztésével régóta foglalkozik,PhD tanulmányai során is ezt a területet kutatta. Az eLearning Fórum és aHutter Ottó díj egyik alapítója. A Neumann János Számítógép-tudományi TársaságMultimédia az oktatásban szakosztály (MMO) alelnöke, a Magyar SzakképzésiTársaság, alapító tagja. Munkásságáért 2011-ben megkapta a Szakképzésért díjat.Kutatási munkájában az elméleti újdonságok napi gyakorlatban történő alkalmazásávalfoglakozik. A külföldi és hazai projektekben megszerzett tapasztalatait szakértőkéntés az oktatásban is hasznosítja.Az előadás címe: Az elektronikus tananyagfejlesztés sikerei és buktatói egy pályázat tükrében
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

Az előadó egy EU-s pályázattapasztalatai alapján mutatja be az elektronikus tananyagfejlesztésben tapasztalható sikereket, kudarcokat és hiányosságokat. A felsőoktatásban azelmúlt három évben jelentős források álltak rendelkezésre az eLearningtananyagok-fejlesztésére. Hogyan sikerült ezeket kihasználni? Javult-e azoktatás minősége? Hatékonyabbá vált-e a tanár-diák viszony? Néhány mintapéldasegítségével kaphatunk ezekre a kérdésekre választ.

Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: jó gyakorlat
pályázatok
módszertan
tananyagfejlesztés
minőségbiztosítás