Név: Háromszéki-Virág Fruzsina
e-mail: Haromszeki.Virag.Fruzsina@lib.szie.hu
Intézmény: SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Bemutatkozás:


Az előadás címe: Moodle adatbázisok a könyvtári munkában
Prezentáció:
PDF document Háromszéki-Virág Fruzsina: Moodle adatbázisok a könyvtári munkában
Online prezentáció:

Absztrakt:

A minőségi szolgáltatások kidolgozásához mind a külső, mind a belső kommunikáció egyaránt fontos. Az előadás azt kívánja bemutatni, milyen eszközöket használ a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár annak érdekében, hogyan tudja támogatni a külső és belső munkafolyamatokat a könyvtárban.

A bemutatott megoldás az e-learning rendszer eszköztárára épülő folyamat modell, amely több szervezeti egység feladatait is közvetlenül érinti.

A könyvtári kommunikációs csatornákról már a 2010. évi MoodleMoot konferencián esett szó, a mostani előadás kiemelten a kommunikációt, és a mindennapi könyvtári munkát segítő Moodle adatbázist, mint tevékenységformát mutatja be, amelyet több területen is hasznosítunk.

(1) Az oktatást segítik többek között azok a különböző feladatok, amelyekre adatbázisokat definiálunk. Ilyenek például az országos közös katalógusok használatát gyakoroltató adatbázis feladat, vagy az elektronikus portfólió készítésével kapcsolatos leadandó feladatok adatbázisa.

(2) A könyvtár szervezeti munkafolyamatait segíti a belépési statisztikát tároló adatbázisunk, illetve a tájékoztató munkához kapcsolódó kérdéseket és azok válaszait tartalmazó, kereshető adatbázisunk.

Az előadás a Moodle tevékenységi formái közül az Adatbázis eszköz könyvtári munkafolyamatokra gyakorolt hatását, tapasztalatait mutatja be.

Igényelt időkeret: 15 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat