Név: Lévai Dóra
e-mail: levai.dora@ppk.elte.hu
Intézmény: ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
Bemutatkozás:

Kutatási témám az online tanulási környezetekben megjelenő tanárszerep, és ehhez kapcsolódóan foglalkozom a különböző online tartalomkezelő rendszerek és közösségi felületek oktatási folyamatban való felhasználhatóságával és beilleszthetőségével.
Az előadás címe: Az online közösségi oldalak felhasználhatósága az oktatási folyamatban
Prezentáció:

Online prezentáció:
http://prezi.com/gunyl6jkboei/az-online-kozossegi-oldalak-szerepe-az-oktatasi-folyamatban/
Absztrakt:

2011. január 1-jén “Facebook-kutatás 2011” címmel kutatást indítottunk, melynek fő kérdésköre a Facebook oktatásban való felhasználhatósága volt. Az online kérdőív huszonnégy kérdéscsoportjában (N=1505 fő) a tanár-diák interakciókra, a tanárok és diákok közötti kommunikációra, illetve a pedagógusok által megosztott, oktatáshoz kapcsolódó tevékenységekre kérdeztünk rá.

A félév során az egyetemi Moodle keretrendszerben megjelenő online kurzusfelületek mellett egy Facebook-oldalt hoztunk létre a “Modern eszközök a pedagógiában” c. tanári MA képzésben meghirdetett tanegységhez. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a közösségi oldalon jelenlévő fiatalok milyen tevékenységet végeznek az egyetemi tanegységhez kapcsolódó Facebook-oldalon.

A Moodle felületekkel kapcsolatos tapasztalat azt mutatja, hogy a hallgatók ezeken a felületeken kevésbé igénylik az interaktív tevékenységmodulok használatát, inkább az oktatótól érkező információk befogadását részesítik előnyben...

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
közösségi hálózatok
web 2.0