Név: Tóth-Mózer Szilvia
e-mail: toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu
Intézmény: ELTE-PPK
Bemutatkozás:
Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola másodéves hallgatójaként a digitális nemzedéket kutatom a tanulási-tanítási folyamat szempontjából.


Az előadás címe: Moodle és Grou.ps - online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
Prezentáció:

Online prezentáció:

Absztrakt:
Az előadásban tanárszakos hallgatók online tanulási környezet kialakításával kapcsolatban szerzett tapasztalatairól számolok be Grou.ps és Moodle rendszerekben. A hallgatók Modern eszközök a pedagógiában c. kurzusuk során félév elején mindkét rendszerrel megismerkedtek, majd választottak, és az egyik mellett elköteleződve építettek olyan tanulási környezetet, amely egy-egy téma feldolgozásában segítette tanulóikat. Önreflexióikban mindkétféle választást indokolták, ezek alapján pedig a Grou.ps és a Moodle olyan összehasonlítását végezték el, ami jól rávilágított a kétféle rendszer különbségeire, a tanulási folyamat és a pedagógus szerepének eltérő értelmezésére.
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
közösségi hálózatok
web 2.0