Név: Sinka Róbert
e-mail: sinka.robert@lib.szie.hu
Intézmény: SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Bemutatkozás:
1990 óta dolgozom a közoktatásban.
2004 óta üzemeltetek Moodle rendszereket. Tapasztalatot szereztem a 7-től 50 éves korú diákok f2f és blended-learning formában történő oktatásában.
2006 óta oktatok e-learning módszertant a Moddle közösségen belül és azon kívül.
2008 óta a Szent István Egyetem (SZIE) e-learning koordinátoraként az egyetem szenátusa által elfogadott stratégia megvalósítása a fő feladatom.
2009-től üzemeltetem a SZIE E-portfólió rendszerét.
2011-ben azon dolgozom, hogy a Szent István Egyetem E-learning szolgáltatása sikeresen áttérjen a 2.0-ás verzióra


Az előadás címe: SZIE E-learning Stratégia 2.0 - a felnőtté válás küszöbén
Prezentáció:
PDF document sziemoodle20
Online prezentáció:

Absztrakt:
Az előadás célja, hogy bemutassa az egyetem E-learning Stratégiájához vezető utat, áttekintést adjon a stratégia három évéről és felvázolja a közeljövő történéseit.

Az e-learninget támogató könyvtár életében számos változást előidéző szolgáltatás jelentős befolyással volt a befogadó intézmény, az egyetem életére is. Az előadás első része az ehhez kapcsolódó utat mutatja be röviden.

A második rész azokra a történésekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyek a közelgő verzióváltást (Moodle 2.0) előkészítették. A statisztikai adatok mellett olyan belső folyamatokat is be kívánok mutatni, amelyek az intézményen belüli szervezéshez, koordinációhoz elengedhetetlenek voltak és vélhetően lesznek is a jövőben.

A harmadik részben a jövőképet szeretném bemutatni. A 2011 őszére tervezett verzióváltás egyszerre lesz szoftver- és hardvertechnológiai, valamint módszertani váltás is. Az intézményi e-szolgáltatások további integrációja várható minden tekintetben, különösen a Könyvtár által üzemeltetett szolgáltatások tekintetében.

A szoftvertechnológiai változást a Moodle 2.0-ás verziója jelenti elsősorban.
A hardvertechnológia tekintetében pedig bemutatom a szolgáltatás mögött felsorakozó új hardver komponenseket, azok fizikai és logikai modelljét.

Nem elhanyagolható változás a módszertani megújulás sem. Nem csak az új keretrendszer eszköztára, felhasználói interfésze változik, újul meg, hanem a szolgáltatás elosztása is. Ennek egyik vezérlő eleme egy Moodle Community Hub létrehozása, amely egyszerre definiálja újra a munkaszervezést és segíti a terheléselosztást is.Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: felsőoktatás
esettanulmány
jó gyakorlat
a könyvtárak szerepe az eLearning szolgáltatásokban
Moodle 2.0
módszertan
minőségbiztosítás