Név: Tartsayné Németh Nóra - Tibor Éva
e-mail: nora@tartsay.hu
Intézmény: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Bemutatkozás:
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkacsoportja a TÁMOP 3.1.1. EU-s projekt keretében dolgozta ki az eLEMÉR rendszert, melynek pedagógiai, ill. informatikai szakértői vagyunk. Emellett Tartsayné Németh Nóra a felsőoktatásban, tanárképzésben dolgozik az ELTE Angol-Amerikai Intézetében, Tibor Éva pedig vállalkozóként e-learning tananyagfejlesztésekben vesz részt


Az előadás címe: Virtuális környezetek és digitális tudásközpontok a közoktatásban: egy f-eLeMÉRés eredményei
Prezentáció:

Online prezentáció:
http://prezi.com/lsqyq-yvp_kr/moodlemoot_2011/
Absztrakt:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai az iskolák a 21. század kihívásainak megfelelő informatikai kultúrájának fejlesztése érdekében eLEMÉR néven kétfunkciós értékelő eljárást dolgoztak ki. A rendszer alkalmas iskolai önértékelésre és az informatikai eszközök iskolafejlesztő jellegű használatának monitorozására is. Terveink szerint eLEMÉR évenként ismétlődő mérései egy országos minősítési rendszer alapjául is szolgálnak majd,amely a tudatos fejlesztés egyik ösztönzője lehet. Ehhez az akkreditációs szakértők és az érdeklődő iskolavezetők képzését, a jó gyakorlatok megosztását Moodle segítségével szeretnénk megoldani.

Az előadás során bemutatjuk azokat az eredményeket, amelyeket a rendszert használó és a teljes kérdőívet kitöltő 367 iskola válaszai alapján kaptunk 2011 tavaszi felmérésünk során. Külön kitérünk a virtuális tanulási terek (pl. Moodle) iskolai használatára, a pedagógusok és a tanulók iskolai kommunikációjának helyzetére, valamint a könyvtárak, mint digitalis tudásközpontok használatára.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
jó gyakorlat
a könyvtárak szerepe az eLearning szolgáltatásokban
Moodle 2.0
minőségbiztosítás