Előadások (MoodleMoot 2011)

Ez az adatbázis a MoodleMoot 2011 konferencia előadás-javaslatait gyűjti. Amennyiben a konferencián szeretne előadást tartani, kérjük töltsön ki egy űrlapot a "Bejegyzés hozzáadása" gombra kattintva. (csak bejelentkezett felhasználók tölthetik ki)

Egy szerző akár több előadásjavaslatot is benyújthat.

Kérem, töltse ki az űrlap minden mezőjét!

Page: () 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()

Név: Czeglédi László
e-mail: laszlo.czegledi@ektf.hu
Intézmény: Eszterházy Károly Főiskola
Bemutatkozás:

1988 és 2001 között a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában dolgoztam, ahol a különböző könyvtárosi feladatok mellett részt vettem a digitalizálási munkák koordinálásában is. 2002-ben az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetében kaptam tanársegédi kinevezést. 2008-tól főigazgatói beosztásban az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtárát vezetem, adjunktusként pedig főként informatikus könyvtáros szakon tanuló hallgatókat oktatok. Jelenleg PhD hallgató vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi doktori programjában. Kutatási témáim elsősorban a digitális könyvtárak, e-learning könyvtárak és a szolgáltatások szervezése területéről kerülnek ki.Az előadás címe: Elektronikus tananyagfejlesztés: egy pályázati konstrukcióban támogatott képzés tapasztalatai
Prezentáció:

Online prezentáció:

Absztrakt:

Az egész életen át tartó tanulás és oktatás intenzív támogatása az a terület, amelyben a könyvtáraknak erős jövőképe van. A továbbképzés általános célja, hogy megtanítsa a könyvtárost olyan környezet kialakítására a hagyományos és virtuális könyvtári térben egyaránt, ahol a résztvevők szükségét érezik annak, hogy a munkájukhoz kapcsolódó tevékenységek, interakciók egy része könyvtári környezetben játszódjon le.

A továbbképzés speciális célja, hogy megismertesse a könyvtáros szakembereket az elektronikus tanulás, tananyagfejlesztés és használtatás alapvető gyakorlati tudnivalóival, amelyek által lehetővé válik az e-learninggel támogatott helyi képzések szervezése.

A képzés gyakorlati célkitűzése pedig, hogy a résztvevők képessé váljanak SCORM kompatibilis tananyagok elkészítésére, a Moodle CMS tanári szerepkörben történő használatára, tananyagok közzétételére, és a könyvtárban folyó képzések lebonyolítására.

A tananyagban találkozhattunk elméleti előkészítéssel, alapozó ismeretekkel, gyakorlati és módszertani tetevékenységekkel egyaránt. Természetesen nem lehet kimeríteni az elektronikus tananyagfejlesztéshez kapcsolódó ismereteket egyetlen tankönyvben, és szintén nincs rá lehetőség, hogy ezen a terjedelmen belül nagy mélységekbe hatoljunk egy-egy területen. Mindazonáltal széles körben feldolgoztuk a szükséges ismereteket:

  • Az elektronikus tanulás erőforrásai
  • Az elektronikus tanítás eszközei és módszerei
  • Informatikai alapismeretek
  • Az elektronikus tananyagok mediális elemei: állóképszerkesztés, mozgóképszerkesztés, hangszerkesztés
  • Weblapszerkesztés
  • Animáció készítés
  • Szabványos elektronikus tananyagok készítése
  • LMS rendszerek
  • Az e-learning könyvtári vonatkozásai
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
esettanulmány
jó gyakorlat
a könyvtárak szerepe az eLearning szolgáltatásokban
módszertan
tananyagfejlesztés
minőségbiztosítás
digitális írástudás

Page: () 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ()