Név: Dr. Kokovay Ágnes
e-mail: akokovay@gmail.com
Intézmény: Semmelweis Egyetem
Bemutatkozás:

1978-ban végeztem a Testnevelési Főiskolán. Tanulmányaim befejezése után Debrecenben edzőként majd testnevelőként dolgoztam. 1987 - 2008-ig a Nyíregyházi Főiskolán többek között oktatásmódszertant tanítottam. Ez idő alatt szereztem meg Ph.D. fokozatomat melynek témája a multimédiás eszközök alkalmazása a sportszakember képzésben. Ennek révén kerültem kapcsolatba az e-learning és blended learning különféle alkalmazásaival és voltam résztvevője több nemzetközi és hazai kutatási projektnek (Németország 2004; USA 2005; Kanada 2005;2007). 2008 júliusától a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának oktatójaként folytatom kutatásaimat. 2010-től a Semmelweis Egyetemen „Információ, kommunikáció és a sport kapcsolatrendszere” című Ph.D. program vezetője vagyok. A 2010 decemberétől a Semmelweis Egyetem E-learning Fejlesztő Munkacsoportjának irányítására kaptam megbízást.Az előadás címe: E-tananyagfejlesztések tapasztalatai a Semmelweis Egyetemen TÁMOP pályázatok kapcsán
Prezentáció:
Powerpoint presentation Prezentacio_Kokovay Agnes
Online prezentáció:

Absztrakt:

Az Európai Unió oktatási stratégiájában központi helyet foglal el a képzési színvonal emelése, a naprakész tudásanyag biztosítása és az új oktatási képzési módszerek bevezetése.

Ehhez a fejlesztési irányvonalhoz csatlakozva hozta létre a Semmelweis Egyetemen 2010 decemberében az E-learning Fejlesztő Munkacsoportot, melynek alapvető célja a Semmelweis Egyetem e-learning stratégiájának kidolgozása, végrehajtása és az egységes központi felhasználóazonosító-rendszer (SEKA: Semmelweis Egyetem Központi Azonosító rendszere) létrehozása.

Ebben az előadásban célom az, hogy bemutassam:

- az e-tananyag fejlesztéshez szükséges technikai háttér és a humán erőforrás biztosításának egyetemünkön alkalmazott sajátos módját;

- az e-tananyagok fejlesztési folyamatát;

- a két TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR pályázat kapcsán fejlesztés alatt lévő tananyagokat, illetve a fejlesztéssel kapcsolatos problémákat, dilemmákat.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
tananyagfejlesztés

Comments